Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder
Hans Nilsson, mobil: +46(0)76 113 70 18.  E-post:  hansnilssoniflygsfors@protonmail.com


Protokoll fört vid styrelsemöte Folkets Hus Förening 2/1, 2019

Närvarande: Karl-Axel Olovsson, PeGe Svensson, Solveig Olovsson, Eva Baranyai, Bernt Staremo, Tommy Ganeholt, Elisabeth Ganeholt.

§1.  Mötet öppnas av ordförande Karl-Axel Olovsson som hälsar alla välkomna.

§2.  Det förelagda förslaget till dagordning godkänns.

§3.  Föregående protokoll godkänns.

§4.  Ekonomi: Redovisning sker vid nästa möte 4/2

§5.  Skrivelser: Inga skrivelser denna gång.

§6.  Rapporter: Björkveden ligger nu på tork för kommande försäljning.


§7.  Projekt: Inga nya projekt är planerade.


§8.  Aktiviteter Fler dansaftnar diskuterades där frågan om satsning på riktigt bra orkestrar kom upp. Frågan är om en orkester som kostar 8–10 000:- drar tillräckligt med folk för att gå ihop och ge ett bra överskott? Aktiviteter skall ju ge pengar till FH eftersom det är en hel del jobb med arrangemang av den här typen, annars bör vi låta bli. Frågan tas till ny prövning på kommande möten. Anmälningarna till 70–80-tals-musikkvällen nu på lördag är väldigt bra så liknande evenemang som ger bra överskott kan vara en lönsam aktivitet. Dukning 10.00, matlagning 15.30, Sollan, Bernt, PeGe, Kalle.


LOPPIS i Folkets Hus söndag (ÄNDRAT DATUM?) kl. 12.00–16.00, uppdukning från 10.00. Pris per bord 120:- De som inte säljer själva får gärna skänka saker till Föreningen, varm korv och fika serveras mot avgift. Vi hämtar upp skänkta föremål, tel. XXXXXXX. Mer info genom affischer, eftertextannons samt lapp i brevlådor.


§9.  Övriga frågor: Inga denna gång.


§10. Nästa möte är måndag 4/2 kl 19.00 Bernt står för fikat.

§11. Mötet avslutas och ordförande Karl-Axel Olovsson tackar för visat intresse.


Vid protokollet   Justeras


………………………………………………………….  ……………………………………………….

Bernt Staremo                              Karl-Axel OlovssonFlygsfors  Folkets Hus
Mötesprotokoll